Kaip tapti nariu?

Naujų narių priėmimo taisyklės:

Klubo nariais gali tapti asmenys:
* 21 (dvidešimt vienerių) metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, pripažįstantys Klubo įstatus ir aktyviai dalyvaujantys forume;
* Raštu Valdybai arba Prezidentui pateikę prašymą – anketą tapti SAAB klubo nariais (prašymą – anketą rasite prikabintą);
* Dalyvavę bent dviejuose Visuotiniuose susirinkimuose (GM) ir iš jų bent viename per einamuosius metus vykusiame Visuotiniame susirinkime (GM) (užsiskaito ir būsimas Visuotinis narių susirinkimas, kuriuo metu narys priimamas į SAAB klubą);
* Pasirašę pasižadėjimą laikytis SAAB klubo įstatų;
* Sumokėję stojamąjį įnašą;
* Gavę Valdybos arba Prezidento raštišką patvirtinimą – SAAB klubas nario pažymėjimą. Priėmimas į klubo narius vyks du kart per metus. t.y. pavasario ir rudens Visuotinio narių susirinkimo-Grand meeto metu.

Asmuo laikomas priimtu į SAAB klubo narius tą dieną, kai jam įteikiamas SAAB klubas nario pažymėjimas.
Kartu su SAAB klubo nario pažymėjimu narys gaus Klubo atributiką: Klubo lipdukus klijuojamus ant automobilio, marškinėlius (džemperį), kepuraitę ir kitą.

Asmuo, raštu pateikęs prašymą, bet nesumokėjęs stojamojo įnašo, nedalyvavęs nei viename Visuotiniame susirinkime, nepasirašęs pasižadėjimo laikytis įstatų, negavęs Valdybos arba Prezidento narystės patvirtinimo yra laikomas Kandidatu.
Kandidato į narius statusas įgyjamas ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui.

SAAB klubo nario stojamasis įnašas turi būti sumokamas grynais pinigais arba pavedimu į Klubo sąskaitą, pateikiant Valdybai prašymą tapti SAAB Klubo nariu (kartu su prašymu, asmuo privalo pateikti kvitą arba banko patvirtintus bankinius mokėjimo dokumentus, įrodančius stojamojo įnašo sumokėjimą).
SAAB klubo nario kasmetinis mokestis turi būti mokamas kartą į kalendorinius metus (grynais pinigais arba pavedimu į Klubo sąskaitą), ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo mėnesio pirmosios dienos.

SAAB klubo Visuotinio susirinkimo patvirtintas vienkartinis Stojamasis SAAB klubo Nario mokestis – 60 Eur , o kasmetinis mokestis 30 Eur.

Apie mokestinę prievolę: Šiemet įstojęs Klubo narys susimoka tik vienkartinį Stojamajį mokestį. O kasmetinį mokestį turės sumokėti kitais kalendoriniais metais (iki kovo 1d.) už einamus metus.

Norintys tapti Saab klubo nariu, susisiekite: info@saab-klubas.lt